Ζεολιθικος δημοτικος λαχανοκηπος Αλεξανδρουπολης.

Ζεολιθικός δημοτικός λαχανόκηπος Αλεξανδρούπολης 11/8/2014.