Ζεολιθικά σκόρδα.

Ζεολιθικά σκόρδα. Βύσσα, στις 07/04/2014.