Μαρούλια με ζεόλιθο
 
Μαρούλια με ζεόλιθο.
 
Μαρούλια χωρίς ζεόλιθο
 
Μαρούλια χωρίς ζεόλιθο.