Εφαρμογή φυσικού ζεόλιθου σε άνθη.

Εφαρμογή φυσικού ζεόλιθου σε άνθη.