Εφαρμογή ζεόλιθου στο ζωολογικό κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εφαρμογή ζεόλιθου στο ζωολογικό κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 25/09/2014.