Εφαρμογή Ζεόλιθου για καλλιέργεια πατατών.

Εφαρμογή Ζεόλιθου για καλλιέργεια πατατών στο κτήμα Γεώργιου Αντωνίου,Παλιομέτοχο, Κύπρος. 11-01-2014.