Εφαρμογή ζεολιθου σε παυλωνιες.

Εφαρμογή ζεόλιθου σε παυλώνιες στο Αμμόβουνο Νέας Ορεστιάδας στις 26/05/2014.

 
Ετικέτες ανάρτησης: Ελληνικά άρθρα   Ζεόλιθος