Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Κυπρίνου της Νέας Ορεστιάδας

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Κυπρίνου της Νέας Ορεστιάδας 22/07/2014.