Ενσωμάτωση και ψεκασμός ζεόλιθου. Αετός Μεσσηνίας.

Ενσωμάτωση και ψεκασμός ζεόλιθου. Αετός Μεσσηνίας στις 19/10/2014.