Ενσωμάτωση και ψέκασμα ζεόλιθου σε ελαιόδεντρα.

Νίκος Λυγερός - Ενσωμάτωση και ψέκασμα ζεόλιθου σε ελαιόδεντρα. Μαρώνεια, 28/07/2014.

Μέρος Α' - Φωτογραφίες

Μέρος Β' - Φωτογραφίες

Βίντεο