Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο γήπεδο Αλεξανδρούπολης.

Νίκος Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο γήπεδο Αλεξανδρούπολης στις 28/7/2014.