Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο Αγαθονήσι.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο Αγαθονήσι στις 29/08/2014.