Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου.

Ν.Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου – Αυγόρου , 21-1-2015. Α'

 

 

Ν.Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου – Αυγόρου , 21-1-2015. Β'

Φωτογραφίες: Ν. Λυγερός - Ενσωμάτωση ζεόλιθου στην Τεχνικη και Γεωργική σχολή Αυγόρου ,21/01/2015