Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε τριανταφυλλιές.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε τριανταφυλλιές στον κήπο του Σάββα Καλυφόμματου, Αραδίππου - Λάρνακα. Κύπρος 28/12/2013.