Ενσωμάτωση σε Ροδιές Μοναστηράκι, Αλεξανδρούπολη.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε Ροδιές, Μοναστηράκι,Αλεξανδρούπολη 13/08/2014.