ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο λαχανόκηπο της Βενετίας Ευστρατιάδου στη Νέα Ορεστιάδα.