Ζεόλιθος-σε-κτήμα-με-λαχανικά-Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στα λαχανικά στο κτήμα του Μάριου Χρίστου. Παλαιομέτοχο, Κύπρος στις 30/03/2014.