Ζεόλιθος-σε-κτήμα-με-λαχανικά-Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στα λαχανικά στο κτήμα του Μάριου Χρίστου. Παλαιομέτοχο, Κύπρος στις 30/03/2014.

 
 
https://www.lygeros.org/articles.php?n=46536&l=gr
  Περιμέναμε τα αποτελέσματα της νέας σοδειάς του ζεόλαδου για την περίοδο 2019-2020 και...
Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να...