Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε κήπο, Αραδίππου Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στον κήπο του Σάββα Καλυφόμματου, Αραδίππου - Λάρνακα. Κύπρος, 28/12/2013.