Ενσωμάτωση Ζεόλιθου σε δέντρα.

Ενσωμάτωση Ζεόλιθου σε δέντρα από παιδιά, Παλιομέτοχο, Κύπρος στις 11-01-2014.