Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες - Αραδίππου-Κύπρος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες, Κ. Σταμπολίδου, Αραδίππου - Λάρνακα. Κύπρος 29/12/2013.