Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες, Αλεξανδρούπολη.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε γλάστρες, Γιαγιά Βασιλική, Αλεξανδρούπολη. 08/12/2013.