Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε αμπέλι Αλεξανδρούπολη.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε αμπέλι, κτήμα Α. Παζαρλιώτη, Αλεξανδρούπολη 29/03/2014.