ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου στο αγρόκτημα του Γιώργου Κουκούβελα στη Νέα Ορεστιάδα.

Φωτογραφίες