Ενσωμάτωση ζεόλιθου Σίνδος.

Ενσωμάτωση ζεόλιθου. Σίνδος, 11/08/2014.