Ενημέρωση για τον ζεόλιθο στην Φάρμα Βιολογικής Εκτροφής - Riverland.

Νίκος Λυγερός - Ενημέρωση για τον ζεόλιθο στην Φάρμα Βιολογικής Εκτροφής - Riverland. Κύπρος, 18/07/2014.

Μέρος Α'

Μέρος Β'

 
 
Το ελαιόλαδοπου προστατεύειο ζεόλιθος... https://lygeros.org/65773-gr/
Μετά από χρόνιααντιλαμβάνονταικαι οι πιο άπιστοιότι ο ζεόλιθος... https://lygeros.org/65772-gr/
Το λιοτρίβιάρχισε να βγάζει... https://lygeros.org/65770-gr/